موسسه کنکوری حرف آخر

بسته آموزشی قرابت معنایی حرف آخر

ghorabatmanie1

قرابت معنایی حرف آخر

قرابت معنایی یکی از بخش های ادبیات فارسی است که در کنکور سراسری از آن سوال طرح می شود. این درس برای دانش آموزان بیشتر جنبه حفظ کردنی دارد و به همین دلیل زمان زیادی را صرف مطالعه این درس می نمایند. موسسه حرف آخر با تاکید روی مطالعه مفهومی دروس اقدام به تهیه بسته آموزشی قرابت معنایی حرف آخر نموده است تا اصول مهم برای فراگیری این درس را به دانش آموزان بیاموزد. مدرس قرابت معنایی حرف آخر استاد محسن منتظری هستند که فردی شناخته شده در حوزه درس ادبیات در کنکور هستند و از شیوه های نوین برای آموزش این درس استفاده می نمایند.

سهم سوالات قرابت معنایی در کنکور سراسری چقدر است؟

از درس ادبیات در کنکور 25 سوال طرح می شود و مدت زمان پاسخ دادن سوالات این درس 18 دقیقه است. ضریب ادبیات کنکور برای رشته های گروه یک 4 است و این نشان دهنده اهمیت این درس می باشد.

به طور میانگین زمان پاسخ دادن به هر سوال 42 ثانیه است.

بنابراین دانش آموزان باید این درس را به خوبی فرا گیرند تا بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن به سوالات آن پاسخ دهند.تعداد 9 سوال از سوالات ادبیات فارسی در کنکور سراسری مربوط به قرابت معنایی است. همچنین از واژگان و املا 6 سوال، زبان فارسی 5 سوال، تاریخ ادبیات 1 سوال، آرایه های ادبی 4 سوال طرح می گردد. همانطور که مشخص است این درس بیشترین میزان سوالات را به خود تخصیص داده است. با پاسخ صحیح دادن به سوالات این درس می توانید به  36 درصد از ادبیات کنکور پاسخ دهید. ما در پکیج قرابت معنایی حرف آخردانش آموزان را به این توانایی خواهیم رساند که بتوانند این درس را به صورت مفهومی یاد بگیرند و به سوالات آن در زمان کوتاه پاسخ دهند.

قرابت معنایی حرف آخر

تفاوت قرابت معنایی حرف آخر با سایر محصولات آموزشی چیست؟

در ادبیات نحوه خواندن صحیح شعرها در درک آن ها بسیار تاثیر گذار است. استاد منتظری در قرابت معنایی حرف آخر به دانش آموزان نحوه خوانش صحیح شعر و متون را خواهند آموخت.

برخی گمان می کنند که ادبیات درسی حفظ کردنی است و به صورت طوطی وار اقدام به حفظ کلیه بخش ها می نمایند. هر چند بخش هایی از ادبیات باید حفظ شوند اما بسیاری از بخش ها را می توان با فهمیدن به خاطر سپرد. مدرس حرف آخر در بسته آموزشی قرابت معنایی حرف آخراز الگوسازی، داستان و انیمیشن برای انتقال مفاهیم استفاده کرده است. استفاده از داستان وانیمیشن درس را از جریان یکنواخت خارج می کنند و حافظه تصویری را فعال می کند و مفاهیم بهتر به خاطر سپرده خواهند شد.

در طول آموزش سوالاتی مطرح می شوند و از این طریق نیز دانش آموز وادار به مشارکت و جستجو می شود. این سوالات در کتاب کار قرابت معنایی حرف آخر پاسخ داده شده اند و دانش آموز می تواند با مراجعه به آن پاسخ سوالات خود را دریافت نماید.

برای آنکه مفاهیم پس از آموزش تثبیت شوند نیاز به حل تمرین، تکرار و مرور درس است. مدرس حرف آخر پس از پایان درس سوالاتی مرتبط با همان درس برای دانش آموز حل می کند و شیوه طرح سوال از بخش های مختلف را برای وی بیان می نماید. این مسئله باعث می شود دانش آموز سوال محور دروس را یاد بگیرد و در ذهن خود سوال و جواب داشته باشد. بعلاوه تست های تالیفی و تست های کنکور سال های گذشته نیز حل می شود و روش های مختلف برای حل سوالات بررسی خواهند شد.

یکی دیگر از فواید تهیه بسته آموزشی این است که دانش آموز درگیر رفت و آمد به کلاس کنکور و صرف زمان برای رفت و آمد به این کلاس ها نمی شود و می تواند از این زمان به طور موثرتری در راستای آموزش استفاده نماید. زمان آموزش در بسته آموزشی 9 ساعت است این در حالی است که برای کلاس های کنکور باید ساعات زیادی را صرف نمود.

سرعت و دقت در تست زنی در کنکور سراسری بسیار مهم است. در این بسته مدرس حرف آخر تلاش کرده است تا با آموزش صحیح مفاهیم و بیان تفاوت های ریز دقت دانش آموز افزایش داده شود. بعلاوه با حل تمرین های مختلف، آموزش شگردهای تست زنی و ترغیب دانش آموز برای حل تست های بیشتر تلاش در افزایش سرعت تست زنی شده است.

قرابت معنایی حرف آخر

بسته آموزشی قرابت معنایی حرف آخر شامل چه چیزهایی است؟

بسته آموزشی قرابت معنایی حرف آخرحاوی 2 حلقه دی وی دی است که شامل بیش از 9 ساعت آموزش و حل تست توسط استاد محسن منتظری است. استاد منتظری در قرابت معنایی حرف آخر حدود 300 تست وسوال از این درس حل کرده اند. بعلاوه یک کتاب کار نیز در این بسته وجود دارد که در آن پاسخ سوالاتی که در طول آموزش مطرح می شوند وجود دارد. در کتاب کار همچنین نکاتی که در طول آموزش بیان می شوند و نکات مهم کتاب درسی به صورت خلاصه بیان شده اند و از این جهت می توان آن را جزوه حرف آخر دانست.

کتاب کار قرابت معنایی حرف آخر  بار نکته برداری و نوشتن یادداشت را از دوش دانش آموز برداشته و دانش آموز می تواند با خیال راحت روی درس متمرکز شود و وقتی نیاز به مرور مباحث داشت به این جزوه مراجعه نماید.

سوالات کنکور سراسری چند سالی است که به سمت مفهومی شدن پیش می روند و تنها با حفظ کردن مطالب نمیتوان به سوالات پاسخ داد. باید کلیه مفاهیم درس فراگرفته و ارتباط آنها با هم کشف شود. حرف آخر در بسته آموزشی قرابت معنایی حرف آخراین کار را برای دانش آموزان انجام دادهاست. حرف آخر در این بسته آموزشی با به کار بردن شیوه های نوین در آموزش، تلاش نموده تادانش آموز درس را به صورت مفهومی بیاموزد و بتواند به سوالات مختلف مطرح شده در این درس به خوبی پاسخ دهد. مدرس حرف آخر در قرابت معنایی حرف آخرنظام جدید با استفاده از کدگذاری، تعریف کلید و داستان تلاش کرده اند تا بخش های مختلف را به دانش آموز بیاموزد. خواهید دید که با مشاهده این بسته آموزشی، ادبیات و قرابت معنایی به یکی از علاقه مندی های شما تبدیل می شود.

اجی مجی بکنید برای دانش آموز ابتدایی

خروج از نسخه موبایل